football player

ฮันเนส ธอร์ ฮัลล์ดอร์สสัน

ฮันเนส ธอร์ ฮัลล์ดอร์สสัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 27 เมษายน 2527 (อายุ 33)

ตำแหน่ง : ผู้รักษาประตู

อ็อกมุนดูร์ คริสตินส์สัน

อ็อกมุนดูร์ คริสตินส์สัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 19 มิถุนายน 2532 (อายุ 28)

ตำแหน่ง : ผู้รักษาประตู

ยอน กุดนี่ ฟโยลูสัน

ยอน กุดนี่ ฟโยลูสัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 10 เมษายน 2532 (อายุ 28)

ตำแหน่ง : กองหลัง

เชอร์ตือร์ แฮร์มันซอน

เชอร์ตือร์ แฮร์มันซอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 8 กุมภาพันธ์ 2538 (อายุ 22)

ตำแหน่ง : กองหลัง

สเวร์เรียร์ อิงกาสัน

สเวร์เรียร์ อิงกาสัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 5 สิงหาคม 2536 (อายุ 24)

ตำแหน่ง : กองหลัง

คารี อาร์นาสัน

คารี อาร์นาสัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 13 ตุลาคม 2525 (อายุ 35)

ตำแหน่ง : กองหลัง

แร็กนาร์ ซิกูร์ดส์สัน

แร็กนาร์ ซิกูร์ดส์สัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 19 มิถุนายน 2529 (อายุ 31)

ตำแหน่ง : กองหลัง

แร็กนาร์ ซิกูร์ดส์สัน

แร็กนาร์ ซิกูร์ดส์สัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 19 มิถุนายน 2529 (อายุ 31)

ตำแหน่ง : กองหลัง

แร็กนาร์ ซิกูร์ดส์สัน

แร็กนาร์ ซิกูร์ดส์สัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 19 มิถุนายน 2529 (อายุ 31)

ตำแหน่ง : กองหลัง

จิลวี ซีกืร์ดซอน

จิลวี ซีกืร์ดซอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 8 กันยายน 2532 (อายุ 28)

ตำแหน่ง : กองกลาง

รูนาร์ มาร์ ซิกูร์ยอนส์สัน

รูนาร์ มาร์ ซิกูร์ยอนส์สัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 18 มิถุนายน 2533 (อายุ 27)

ตำแหน่ง : กองกลาง

อาร์นอร์ อิงวี่ เทราสตาสัน

อาร์นอร์ อิงวี่ เทราสตาสัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 30 เมษายน 2536 (อายุ 24)

ตำแหน่ง : กองกลาง

วิดาร์ คยาร์แทนส์สัน

วิดาร์ คยาร์แทนส์สัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 11 มีนาคม 2533 (อายุ 27)

ตำแหน่ง : กองหน้า

อัลเฟร็ด ฟินน์โบกาสัน

อัลเฟร็ด ฟินน์โบกาสัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 1 กุมภาพันธ์ 2532 (อายุ 28)

ตำแหน่ง : กองหน้า

จาร์ตัน ฟินน์โบกาสัน

จาร์ตัน ฟินน์โบกาสัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด : 9 กรกฎาคม 2529 (อายุ 31)

ตำแหน่ง : กองหน้า